Archiv článků

Zkouška kondiční - ZK, Zkouška cadaver - ZC

06.05.2013 23:22
  Zkouška kondiční - ZK Psovod a pes musí pěšky absolvovat podle mapy trasu dlouhou 15 km v časovém limitu max. 180 minut. Na konci trasy se provádí plošné vyhledání 1 živé osoby v prostoru o rozloze cca 2500 m čtverečných. Stojící, sedící nebo ležící osoba může být ukryta v úrovni, pod i nad...

Zkouška stopařská

06.05.2013 23:21
  Zkouška stopařská stupně A – ZS A Stopa : Cizí, minimálně 2 hodiny stará, 1500 kroků dlouhá, 0-2 předměty na stopě. Kladeč je na konci stopy, může být v kterékoliv poloze pod nebo v úrovni terénu. Vyhledání nášlapu se provádí v obdélníku 5 x 20 m. Současně s kladečem projdou obdélníkem dva...

Zkouška sutinového vyhledávání

06.05.2013 23:19
Zkouška sutinového vyhledávání stupně A - ZSV A Poslušnost: 1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.) 2. odložení vsedě (5 b.) 3. odložení vleže s přivoláním (5 b.) 4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.) 5. aport volný (5 b.) 6. aport šplhem (5 b.) 7. vysílání psa s odložením (5 b.) 8. odložení psa při...

Zkouška plošného vyhledávání noční - ZPV N

06.05.2013 23:17
  Zkouška plošného vyhledávání noční - ZPV N Speciální cvik: Vyhledání 2 až 4 živých osob v prostoru o rozloze cca 10 000 m čtverečných. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi, časový limit pro vyhledání je 30 minut. Osoby mohou být ukryty pod, nad i v úrovni terénu. Vzdálenost mezi úkryty...

Zkouška plošného vyhledávání stupně B - ZPV B

06.05.2013 23:15
  Zkouška plošného vyhledávání stupně B - ZPV B Speciální cvik: Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v nichž pes hledá celkem 2 až 6 subjektů. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Pro každou část musí být použit jiný prostor, jen vyjímečně může rozhodčí...

Zkouška plošného vyhledávání stupně A - ZPV A

06.05.2013 23:11
  Zkouška plošného vyhledávání stupně A - ZPV A Poslušnost: 1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.) 2. odložení vsedě (5 b.) 3. odložení vleže s přivoláním (5 b.) 4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.) 5. aport volný (5 b.) 6. aport šplhem (5 b.) 7. vysílání psa s odložením (5 b.) 8. odložení...

DISCIPLÍNY POSLUŠNOSTI

06.05.2013 22:46
  Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji. Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc. Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod...

SPECIÁLNÍ CVIKY

06.05.2013 22:43
Terén pro všechny druhy vyhledávání musí být vždy zřetelně vyznačen. Kde nejsou dostatečné přírodní hranice (cesta, alej, potok) musí být použity značky nebo vytyčovací pásky, při lavinových pracích terče nebo žluté praporky, na vodní ploše pak bójky, při snížené viditelnosti světelné body. V...

ZLP - ZKOUŠKY LAVINOVÝCH PRACÍ

06.05.2013 21:33
ZLP - ZKOUŠKY LAVINOVÝCH PRACÍ Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá. Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i...

ZZP1 - zkouška záchranných prací 1.stupeň

06.05.2013 19:58
Speciální cviky se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s růynými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.   Popis zkoušky ZZP1 Speciální cviky se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro...
Záznamy: 11 - 20 ze 40
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>