Archiv článků

ŠAMPIONÁT VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ

06.05.2013 16:48
Šampionát ve výkonu záchranných psů Při akcích celostátního významu (Mistrovství ČR, Český pohár, Bohemia Cup) může hlavní rozhodčí udělit vítězi titul CACT - čekatel šampionátu ve výkonu záchranných psů. Při získání tří čekatelství CACT od dvou různých rozhodčích a splnění dalších předepsaných...

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY A VYZNAMENÁNÍ

06.05.2013 16:44
Výkonnostní třídy a vyznamenání Výkonnostní kvalifikace se ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR rozděluje na část „praktickou", oceňující výsledky dosažené při praktických zásazích a část, „sportovní " oceňující úspěchy soutěžní   PRAKTICKÁ ČÁST Za úspěšný praktický zásah s vlastním psem...

PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE

06.05.2013 16:41
PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE   ZZZ dosažený věk 12 měsíců   ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1 složená zkouška ZZZ   ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2 složená příslušná zkouška 1. stupně   ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C) složená příslušná zkouška 2. stupně   ZZP3, ZVP3,...

ZZZ - Zkouška záchrannářské způsobilosti

06.05.2013 01:21
Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako...

Velenice

06.05.2013 01:04
  Výcvik probíhal v prostorách bývalého náhonu pro místní zrcadlárnu (tunel náhonu byl vytesán v pískovcovém masívu), a v jeskyních, které vznikly při těžbě pískovce. Fotografie z akce naleznete zde: Foto Romana...

4. Podmínky kvalifikace

14.04.2013 01:05
Podmínky kvalifikace  pro posuzování zkoušek Rozhodčím může být pouze člen SDH, který má nejméně 10 praktických nasazení s vlastním psem a povinen složit zkoušky stupně B dle zkušebního řádu SDH.   Podmínky kvalifikace pro nasazení Jednotlivé druhy a stupně zkoušek umožňují veliteli...

3. Prováděcí ustanovení

14.04.2013 01:00
Všeobecná ustanovení: Nesplní-li pes jednu část zkoušky, dále již nepokračuje. Rozhodčí může ukončit práci psa pro hrubé zacházení psovoda se psem, pro zranění nebo agresivitu psa. Jednotlivé části u všech druhů a stupňů zkoušek začínají hlášením psovoda rozhodčímu, ve kterém psovod uvádí své...

2. Hodnocení

14.04.2013 01:00
  Splnění zkoušky je podmíněno splněním speciálního cviku, tj. nalezením všech požadovaných subjektů v časovém limitu, a splněním poslušnosti a dovednosti nejméně na sedmdesát procent bodového limitu. Zkouška je hodnocena známkou “splnil - nesplnil”. Při splnění zkoušky psovod obdrží průkaz,...

1. Všeobecná ustanovení

14.04.2013 00:59
Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Vykonaná zkouška je podkladem pro praktické využití psa v příslušných organizacích. Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Ke zkouškám záchranných psů mohou nastoupit psi bez ohledu na...

2. Hodnocení

14.04.2013 00:46
  Splnění zkoušky je podmíněno splněním speciálního cviku, tj. nalezením všech požadovaných subjektů v časovém limitu, a splněním poslušnosti a dovednosti nejméně na sedmdesát procent bodového limitu. Zkouška je hodnocena známkou “splnil - nesplnil”. Při splnění zkoušky psovod obdrží průkaz,...
Záznamy: 21 - 30 ze 40
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>