2. Hodnocení

14.04.2013 00:46

 

Splnění zkoušky je podmíněno splněním speciálního cviku, tj. nalezením všech požadovaných subjektů v časovém limitu, a splněním poslušnosti a dovednosti nejméně na sedmdesát procent bodového limitu.

Zkouška je hodnocena známkou “splnil - nesplnil”. Při splnění zkoušky psovod obdrží průkaz, do kterého se zapisují všechny splněné zkoušky dle zkušebního řádu SDH.