4. Podmínky kvalifikace

14.04.2013 01:05

Podmínky kvalifikace  pro posuzování zkoušek

Rozhodčím může být pouze člen SDH, který má nejméně 10 praktických nasazení s vlastním psem a povinen složit zkoušky stupně B dle zkušebního řádu SDH.

 

Podmínky kvalifikace pro nasazení

Jednotlivé druhy a stupně zkoušek umožňují veliteli psovodů povolat psovoda a psa k nasazení v příslušném druhu a stupni hledání pohřešovaných osob.
Psovod se psem je povinen opakovat zkoušku, jakožto oprávnění k nasazení, každé 2 roky. Může si obnovit platnost zkoušky stejného stupně, nebo nastoupit ke zkoušce stupně vyššího nebo zpětně nižšího. Pokud se psovod zúčastní minimálně jednou za čtvrt roku společného cvičení, které se koná každý měsíc, nemusí zkoušku opakovat.