PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE

06.05.2013 16:41

PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE

 

ZZZ

dosažený věk 12 měsíců

 

ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1
složená zkouška ZZZ

 

ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2
složená příslušná zkouška 1. stupně

 

ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C)
složená příslušná zkouška 2. stupně

 

ZZP3, ZVP3, ZLP3
složená příslušná zkouška 2. stupně

 

ZPJ
složená některá zkouška stupně C

 
DALŠÍ POŽADAVKY NA PSY

 

Agresivita psa
Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej ihned vyloučit. Stupeň agresivity, která opravňuje k vyloučený a určení viníka v případě napadení je zcela v kompetenci rozhodčího. Diskvalifikace psa musí být zaznamenána v dokumentaci akce.

 

Bázlivost psa nebo nechuť k práci
Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů k výkonům nutí, přestože pes k této činnosti projevuje výraznou nechuť.

 

Ochrana psů

Pokud pes kulhá nebo se zraní, je rozhodčí povinen rovněž jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky povinně vybaveni bederními ledvinami s lahvemi na vodu, kterou mohou svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.