ŠAMPIONÁT VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ

06.05.2013 16:48

Šampionát ve výkonu záchranných psů

Při akcích celostátního významu (Mistrovství ČR, Český pohár, Bohemia Cup) může hlavní rozhodčí udělit vítězi titul CACT - čekatel šampionátu ve výkonu záchranných psů. Při získání tří čekatelství CACT od dvou různých rozhodčích a splnění dalších předepsaných dílčích podmínek (viz R15/00) získává pes titul

ŠAMPION ČR VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ

 

Udělení čekatelství šampionátu - titulu CACT není nárokové, záleží na zadání rozhodčích.

 

 

Mistrovství ČR záchranných psů

Mistrovství ČR jako vrcholná soutěž záchranných psů se každoročně koná podle statutu mistrovství. Na základě výcvikové koncepce SZBK musí mistrovství probíhat podle nejvyšších požadavků zkušebního řádu.

Pořadatelem mistrovství je prezidium SZBK, které při sestavování plánu akcí na daný rok může pověřit uspořádáním některou z regionálních brigád.

 

Účastníci se do finále mistrovství kvalifikují dvěma starty. První polovinu startovního pole tvoří 10 až 12 nejúspěšnějších závodníků z předešlého mistrovství. Druhá polovina účastníků se kvalifikuje účastí v Českém poháru ZP s umístěním rovněž do 10. až 12. místa.

 

Vítězem mistrovství s titulem „Mistr ČR záchranných psů" se stává vždy jednotlivec s nejvyšším dosaženým součtem bodů ze všech tří disciplín. Pokud je již držitelem 1. VT, může mu být rozhodnutím prezídia přiznána mistrovská třída s titulem „Mistr sportu".

Účastníci mistrovství jsou oceněni diplomy a čestnými cenami, dosažené výsledky s pořadím jsou jim zapsány do pracovních knížek.