VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY A VYZNAMENÁNÍ

06.05.2013 16:44

Výkonnostní třídy a vyznamenání

Výkonnostní kvalifikace se ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR rozděluje na část „praktickou", oceňující výsledky dosažené při praktických zásazích a část, „sportovní " oceňující úspěchy soutěžní

 

PRAKTICKÁ ČÁST
Za úspěšný praktický zásah s vlastním psem vedoucí k přímé záchraně lidského života uděluje prezidium SZBK ČR na doporučení vedoucího příslušné regionální brigády psovodovi nejvyšší svazové vyznamenání.

Zlatý záchranářský kříž

SPORTOVNÍ ČÁST
Pro udělování stupňů výkonnostních tříd je stanoven obrácený postup než je obvyklý u zkoušek z výkonu. Od nejnižší VT 3. stupně se přes 2. a 1. stupeň může psovod kvalifikovat až k nejvyšší třídě mistrovské. Třídy jsou udělovány slavnostním způsobem při akcích celostátního významu.

 

 

III. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělována na základě osobního složení deseti záchranářských zkoušek V tomto počtu musí být obsažena některá postupka, tj. absolvování L-3. stupně libovolného záchranářského směru s jedním psem.

II. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělena po složení 20 záchranářských zkoušek V tomto počtu musí být obsažena postupka ZZP, tj. absolvování 1.­3. stupně zkoušek ZZP s jedním psem. Dále musí být psovod alespoň jednou účastníkem mistrovství republiky, aby přes postupové závody byla prokázána zkušenost ze startů na vrcholných soutěžích.

I. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA vyžaduje od uchazeče osobní složení 30 záchranářských zkoušek, druhou účast na mistrovství ČR záchranných psů se závěrečným pořadím do 10. místa a druhou postupku ZZP, tj. absolvování 1.-3. stupně zkoušek ZZP s druhým psem.

MT - MISTROVSKÁ T ŘÍDA (s udělením titulu mistr sportu) jako nejvyšší kvalifikační ocenění ve sportovní záchranářské kynologii je udělována psovodům z řad držitelů 1. VT za mimořádný výsledek ( vítězství v českém či mezinárodním mistrovství záchranných psů). Udělení této třídy je považováno za čestný titul, a proto není nárokové.

 

 

Žádost o udělení kterékoli výkonnostní třídy podává člen svazu na předepsaném tiskopise prezidiu SZBK potvrzenou vedoucím příslušné regionální brigády a doloženou kopiemi všech uváděných zkoušek nebo účastí a umístění. Vyplňuje se dvojmo, originál zůstává v evidenci svazu, kopii obdrží zpět po udělení žadatel. Bez udělení nižšího stupně není možné vyšší stupeň VT udělit. Odznak výkonnostní třídy se umisťuje na střed levé kapsy bundy záchranářské uniformy.