Zkouška plošného vyhledávání noční - ZPV N

06.05.2013 23:17

 

Zkouška plošného vyhledávání noční - ZPV N

Speciální cvik:

Vyhledání 2 až 4 živých osob v prostoru o rozloze cca 10 000 m čtverečných. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi, časový limit pro vyhledání je 30 minut. Osoby mohou být ukryty pod, nad i v úrovni terénu. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Zkouška obsahuje vyhledání osob v kterékoliv poloze, může se jednat také o vyhledání skupiny osob, vyhledání pohybujících se osob, osob bojících se psa, osob naříkajících a volajících o pomoc.
Hodnocení: známka “splnil” se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.
Pro skládání ZPV N je podmínkou složená ZPV B.