Zkouška plošného vyhledávání stupně A - ZPV A

06.05.2013 23:11

 

Zkouška plošného vyhledávání stupně A - ZPV A


Poslušnost:
1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.)
2. odložení vsedě (5 b.)
3. odložení vleže s přivoláním (5 b.)
4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.)
5. aport volný (5 b.)
6. aport šplhem (5 b.)
7. vysílání psa s odložením (5 b.)
8. odložení psa při vzdálení psovoda (10 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka “splnil”, 34 - 0 bodů je známka “nesplnil”.

Dovednost:
1. pohyblivá kladina na sudech (5 b.)
2. houpačka (5 b.)
3. vodorovný žebřík (10 b.)
4. skok daleký (5 b.)
5. tunel (5 b.)
6. chůze po nepříjemném materiálu (5 b.)
7. ovladatelnost na vzdálenost (10 b.)
8. nesení psa a jeho předání (5 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka “splnil”, 34 - 0 bodů je známka “nesplnil”.

Speciální cvik:
Vyhledání 2 až 4 živých osob v prostoru o rozloze cca 22 500 m čtverečných v časovém limitu 30 minut. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi. Osoby mohou být ukryty v úrovni, pod i nad úrovní terénu, max. do výšky 3 m. Osoby mohou sedět, ležet nebo stát. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena, nesmí se však jednat o skupinu osob.
Hodnocení: známka “splnil” se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.