Zkouška plošného vyhledávání stupně B - ZPV B

06.05.2013 23:15

 

Zkouška plošného vyhledávání stupně B - ZPV B

Speciální cvik:
Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v nichž pes hledá celkem 2 až 6 subjektů. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Pro každou část musí být použit jiný prostor, jen vyjímečně může rozhodčí povolit druhou část provádět ve stejném prostoru. Rozloha prostoru pro vyhledání je vždy cca 22 500 m čtverečných, časový limit pro vyhledání je vždy 30 minut. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi. Osoby mohou být ukryty pod, nad i v úrovni terénu. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Tato zkouška obsahuje vyhledání osob v kterékoliv poloze, může se jednat také o vyhledání skupiny osob( tj. jednoho subjektu ), vyhledání pohybujících se osob, osob bojících se psa, osob naříkajících a volajících o pomoc.
Hodnocení: známka “splnil” se zadává při nalezení všech subjektů. Za nalezený subjekt je považován ten, který označil pes.