Zkouška stopařská

06.05.2013 23:21

 

Zkouška stopařská stupně A – ZS A

Stopa :

Cizí, minimálně 2 hodiny stará, 1500 kroků dlouhá, 0-2 předměty na stopě. Kladeč je na konci stopy, může být v kterékoliv poloze pod nebo v úrovni terénu. Vyhledání nášlapu se provádí v obdélníku 5 x 20 m. Současně s kladečem projdou obdélníkem dva pomocníci, kteří však nesmí stopu v obdélníku překřížit a nesmí jím projít blíže než 5 m od stopy kladeče. Každý pomocník později stopu jednou překříží. Před zahájením stopy předá rozhodčí psovodovi uzavřený igelitový sáček s napachovaným předmětem kladeče. Tvar stopy simuluje chůzi osoby v různorodém terénu (možnost přechodů přes cesty apod.), proto není určen počet lomů, oblouků a jiných možných tvarů. Nalezení osoby oznámí psovod rozhodčímu vysílačkou. Rozhodčí a vedoucí zkoušek mohou postupovat za psovodem. časový limit pro vypracování stopy je 45 minut. Dojde – li k překřížení stopy náhodnými chodci (např. houbaři) či zvěří, není to překážkou pro její vypracování.
Hodnocení: známka „splnil“ se zadává při nalezení osoby.

Zkouška stopařská stupně B – ZS B

Stopa :

Cizí, minimálně 5 hodin stará, 3000 kroků dlouhá, 0 až 3 předměty na stopě. Kladeč je na konci stopy, může být v kterékoliv poloze pod, nad či v úrovni terénu. Vyhledání nášlapu se provádí v obdélníku 10 x 20 m, ve kterém je stopa překřížená dvěma pomocníky. Před zahájením stopy předá rozhodčí psovodovi uzavřený igelitový sáček s napachovaným předmětem kladeče. Tvar stopy simuluje chůzi osoby v různorodém terénu. Nalezení osoby oznámí psovod rozhodčímu vysílačkou. Rozhodčí a vedoucí zkoušek mohou postupovat za psovodem. časový limit pro vypracování stopy je 120 minut. Dojde – li k překřížení stopy náhodnými chodci či zvěří, není to překážkou pro její vypracování. Stopa může být prováděna v kterékoliv denní či noční době.
Hodnocení: známka „splnil“ se zadává při nalezení osoby.