Zkouška sutinového vyhledávání

06.05.2013 23:19

Zkouška sutinového vyhledávání stupně A - ZSV A

Poslušnost:
1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.)
2. odložení vsedě (5 b.)
3. odložení vleže s přivoláním (5 b.)
4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.)
5. aport volný (5 b.)
6. aport šplhem (5 b.)
7. vysílání psa s odložením (5 b.)
8. odložení psa při vzdálení psovoda (10 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka “splnil”, 34 - 0 bodů je známka “nesplnil”.

Dovednost:
1. pohyblivá kladina na sudech (5 b.)
2. houpačka (5 b.)
3. vodorovný žebřík (10 b.)
4. skok daleký (5 b.)
5. tunel (5 b.)
6. chůze po nepříjemném materiálu (5 b.)
7. ovladatelnost na vzdálenost (10 b.)
8. nesení psa a jeho předání (5 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka “splnil”, 34 - 0 bodů je známka “nesplnil”.

Speciální cvik:
Vyhledání 2 až 4 živých osob v prostoru o rozloze cca 600 m čtverečných v časovém limitu 20 minut. Osoby mohou být ukryty v úrovni, pod i nad úrovní terénu, max. do výšky 3 m. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena.
Hodnocení: známka “splnil” se zadává při nalezení všech osob.

Zkouška sutinového vyhledávání stupně B - ZSV B

Speciální cvik:
Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v nichž pes hledá celkem 2 až 6 živých osob, které mohou být ukryty nad, pod i v úrovni terénu. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Pro každou část musí být použit jiný prostor, jen výjimečně může rozhodčí povolit provádět druhou část ve stejném prostoru. Rozloha prostoru pro vyhledání je vždy cca 800 m čtverečných, časový limit pro vyhledání je vždy 30 minut. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Postup při prohledávání je ponechán vždy na úvaze psovoda, v každém prostoru je však část, kterou pes prohledává samostatně a psovod musí zůstat na obvodu této plochy. V této zkoušce se jedna osoba nevyproštˇuje.
Hodnocení: známka “splnil” se zadává při nalezení všech osob.