ZZP1 - zkouška záchranných prací 1.stupeň

06.05.2013 19:58

Speciální cviky se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s růynými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

 

Popis zkoušky ZZP1

 • Speciální cviky se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
 • Počty ukrytých osob  v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu.
 • Minimální vzdálenost  mezi použitými úkryty je 20 kroků.
 • Při nenalezení některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
 • Psovod  se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.
 • Nalezené úkryty oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.
 • Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
 • Terény o rozměrech 100x100 kroků  mohou být v imitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.
 • Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).
 • Časový limit  pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.
 •  

Bodové hodnocení zkoušky ZZP1

1 Vyhledání a označení každé osoby 3x(30+30) 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZZP1 celkem   300 bodů