Liberecká brigáda má základnu v Hejnicích, v současné době má 47 členů (včetně čekatelů) a ve svých řadách má dlouholeté kynology s mnoha zkušenostmi z praktických nasazení i sportovními úspěchy.

Členství

Členem ZBK LK (nejdříve však čekatelem) se může stát každý, kdo se chce se svým psem věnovat záchranářskému výcviku. Členem ZBK LK se může stát i člověk, který sám psa nevlastní, ale chce pomáhat ostatním kynologům v této činnosti. Pro podání přihlášky je nutné osobně se zúčastnit některého ze společných srazů brigády, kde se členové vedení vyjádří k přijetí nového zájemce o čekatelství. Po přijetí do ZBK LK je povinností každého nového čekatele zaplacení členských příspěvků do stanoveného termínu. Jak často se člověk bude účastnit společných tréninků, je jen na něm. Je ale potřeba počítat s pomocí na akcích pořádaných brigádou (zkoušky, závody, brigády.…), což by mělo být pro každého samozřejmostí.

 

Výcvik

Společné srazy (tréninky) brigády jsou plánovány vždy na tři měsíce dopředu, probíhají na různých místech a to minimálně 1x měsíčně. Termíny všech akcí najdete v sekci Kalendář akcí. Tréninky jsou většinou jednodenní, proto jsou zaměřeny především na speciální práce, tzn. vyhledávání osob v sutinách, na ploše, v jeskyních, někdy také slaňování apod. Pokud je trénink dvoudenní (tzv. výcvikový víkend), kromě speciálů je výcvik zaměřen i na poslušnost, dovednost, stopy…. zkrátka co kdo potřebuje. Tyto ostatní disciplíny jinak trénují členové individuálně, konzultace s jakýmkoli členem výcvikové komise je samozřejmě možná na kterémkoliv srazu brigády i mimo něj. Vedle oficiálních společných tréninků brigády probíhá výcvik v jednotlivých regionech vždy podle možností a dohody členů bydlících poblíž. Kontakty na instruktory výcviku regionálních družstev najdete v sekci Kontakty.

 

Požadavky na psa

Pes může být velkého i malého vzrůstu, nemusí mít průkaz původu, může to být i kříženec. I když obecně platí, že jsou pro záchranářský výcvik rozhodující především povahové vlastnosti a vlohy každého jedince, malý nebo naopak obří vzrůst psa je určitým handicapem. Nicméně i s těmito psy se lze záchranářině úspěšně věnovat. Pes by měl mít vyrovnanou povahu, přirozenou ochotu k práci, pevné nervy, předpoklad dobrých čichových schopností, nesmí být agresivní vůči lidem ani psům. Vhodným přístupem a správnou metodikou výcviku se dá ale mnohé dokázat i se psem, který není úplně to "pravé ořechové" a povahově zcela vyrovnaný. Pes by také měl mít dostatečnou fyzickou kondici a být v dobrém zdravotním stavu.