Aktualizován seznam členů a čekatelů

V sekci "Pro členy" byl aktualizován seznam členů a čekatelů platný k 31.3.2016.