Členské příspěvky do 30.4.2015

Členské příspěvky do 30.4.2015

Členské příspěvky je nutné zaplatit do 30.4.2015 na účet brigády č. 170126175/0300, variabilní symbol 2015 

a do zprávy pro příjemce uvést své jméno.

 

Kdo nezaplatí členské příspěvky do uvedeného data, přestává být členem ZBKLK