Členské příspěvky na rok 2016

Nezapomeňte! Členské příspěvky je nutné zaplatit do 29.2.2016. Na výroční schůzi byla výše příspěvku stanovena na 300Kč pro stávajícího člena a čekatele, 150Kč pro člena bez psa a 600Kč pro nově příchozí čekatele.

Číslo účtu: 170126175/0300

Variabilní symbol: 2016

Do zprávy pro příjemce napište svoje jméno.