Foto z přednovoročního výletu

Další foto z výletu k Malému Štolpichu:

od Milana Třísky,

od Lenky Čápové.