Přednáška s ukázkou na ČVÚT 6.4.2016

Přednáška s ukázkou na ČVÚT 6.4.2016

Začátkem tohoto roku jsme byli společně s SDH Hejnice požádáni o krátké představení práce záchranných psů pro studenty fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT, kde studuje členka brigády Alena Hybnerová. Po bližší debatě s panem proděkanem a seznámení se se studijními plány oboru se z krátkého představení stal dvouhodinový blok.
   Samotné společné vystoupení psovodů SDH Hejnice a ZBK LK tedy nakonec bylo pro první a druhé ročníky posluchačů oboru Plánování a řízení krizových situací. Tedy právě těch, kteří budou v budoucnu tvořit krizové plány ochrany obyvatelstva. Posluchače jsme seznámili s možností využití záchranných psů, legislativního rámce a konkrétních oblastí specializace v praktické záchranařině. Konkrétní práci psů jsme demonstrovali jak na videích z výcviku, tak na následné praktické ukázce.
  Rádi bychom poděkovali Ále Hybnerové za domluvení a účast, panu proděkanovi, doktoru Halaškovi, za umožnění opravdu pestré palety vzdělávání svých studentů a všem zúčastněným za pomoc a příjemný den.


Foto od Franty Schejbala ml. a Míry Řeháčka najdete zde.