Upřesnění termínů výcviků na Spáleništi a v Zátiší

Upřesnění termínů výcviků na Spáleništi a v Zátiší

Již tradiční jarní výcvikový víkend v Zátiší se bude konat 13.-15.5.2016, zájemci nechť se hlásí u Milana Třísky: Milan.Triska@seznam.cz, nejpozději do 30.4.2016. Cena za pronájem bude rozpočítána mezi účastníky, psovody (figuranti bez psů neplatí nic).

Plánovaný prodloužený výcvikový víkend v jihočeském výcvikovém středisku Spáleniště se bude konat 6.-9.10.2016. Budeme trénovat sutiny na trenažerech, poslušnost a překážky a možnost též plošného vyhledávání. Zájemci hlašte se taktéž u Milana Třísky: Milan.Triska@seznam.cz, nejpozději do 31.8.2016, nejlépe co nejdříve. Cena za pronájem bude rozpočítána mezi účastníky.