Volby členů vedení

Výroční členská schůze ZBK LK 21. 3. 2015

Volby členů vedení 

hlasovalo celkem 26 členů, bylo obdrženo 26 platných lístků 

Výsledky voleb: 
Vedoucí ZBKLK – František Schejbal st. 
Jednatel – Stanislava Šmejcová
Hospodář – František Schejbal ml.
Pokladník – Milan Tříska 
Člen vedení – Lenka Čápová 
Člen revizní komise – Petra Řeháčková
Člen revizní komise – Marie Jirásková

 

Všichni navržení členové vedení byli do svých funkcí zvoleni.

Noví čekatelé

 Markéta Netíková s kníračem.