Na členské schůzi v roce 2015 byla funkce výcvikáře v naší ZBK nahrazena výcvikovou komisí.

 

Výcviková komise se skládá z těchto členů:

Jana Martínková

Lenka Čápová

Pavel Morávek

Stanislava Šmejcová

Milan Tříska - administrátor. 

Přihlášky na zkoušky a dotazy ohledně zkoušek posílejte Milanovi: 734 769 255, milan.triska@seznam.cz

Psi bez PP, kteří se chtějí zúčastnit nějakých záchranářských zkoušek, musí nahlásit výcvikáři nově také registrační číslo.
Lze o něj zažádat na https://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/evidence-psu-bez-pp.htm  „Žádost o zařazení psa bez prokázaného původu do registru psů BPP“. Poplatek za registraci je 250,- Kč.  viz příslušný formulář. 

 

Při výcviku naši psi používají dečku. Při cvičení v lese nebo na honitbách  je dečka vhodná pro bezpečnost psa. Prosím používejte ji.

(pouze pro členy ZBKLK a SDH Hejnice)