Na výroční členské schůzi byla zrušena funkce výcvikáře. Tuto funkci dlouhé období dělala Jana Martínková. Velmi ji za dobře prováděnou práci děkujeme. 

Její činnost nahradí výcviková komise.  Jednotliví členové budou sledovat cvičící psy, dělat si poznámky o jednotlivých psech a jejich pokrocích a vzájemně si je předávat. Bude vždy známa úroveň a pokroky jednotlivých psů.  Při výcviku bude vždy někdo, kdo ví o výcviku jednotlivých psů, má informace a může poradit psovodovi. Systém bude náročný, ale ku prospěchu všech.

 

Výcviková komise se skládá z těchto členů:

Jana Martínková

Lenka Čápová

Pavel Morávek

Stanislava Šmejcová

Milan Tříska - administrátor. 

Přihlášky na zkoušky a dotazi ohledně zkoušek posílejte Milanovi: 734 769 255, milan.triska@seznam.cz

Psi bez PP, kteří se chtějí zúčastnit nějakých záchranářských zkoušek, musí nahlásit výcvikáři nově také registrační číslo.
Lze o něj zažádat na https://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/evidence-psu-bez-pp.htm  „Žádost o zařazení psa bez prokázaného původu do registru psů BPP“. Poplatek za registraci je 250,- Kč.  viz příslušný formulář. 

 

Při výcviku naši psi používají dečku. Při cvičení v lese nebo na honitbách  je dečka vhodná pro bezpečnost psa. Prosím používejte ji.

(pouze pro členy ZBKLK a SDH Hejnice)

Kdo má o ni zájem ať kontaktuje  
Milana Třísku: 
Telefon: 734 769 255
email: Milan.Triska@seznam.cz