Zkušební řády

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

10.04.2013 18:23
  Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru...

PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE

06.05.2013 16:41
PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE   ZZZ dosažený věk 12 měsíců   ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1,...

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY A VYZNAMENÁNÍ

06.05.2013 16:44
Výkonnostní třídy a vyznamenání Výkonnostní kvalifikace se ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR...

ŠAMPIONÁT VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ

06.05.2013 16:48
Šampionát ve výkonu záchranných psů Při akcích celostátního významu (Mistrovství ČR, Český pohár,...

Speciální cviky

SPECIÁLNÍ CVIKY

06.05.2013 22:43
Terén pro všechny druhy vyhledávání musí být vždy zřetelně vyznačen. Kde nejsou dostatečné přírodní hranice (cesta, alej, potok) musí být použity značky nebo vytyčovací pásky, při lavinových pracích terče nebo žluté praporky, na vodní ploše pak bójky, při snížené viditelnosti světelné body. V...

Disciplíny poslušnosti

DISCIPLÍNY POSLUŠNOSTI

06.05.2013 22:46
  Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji. Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc. Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod...