Jak nás můžete podpořit...

Výcvik záchranného psa je náročný a vyžaduje systematický přístup a dokonalou souhru člověka a psa. Záchranářský pes je schopen nalézt pohřešované, zraněné i mrtvé osoby zasypané pod sutinami nebo zasypané lavinou. Dokáže vyhledat ztracené osoby ve velkém, neschůdném a těžko přístupném terénu. Potřební jsou i záchranní psi specialisté na stopy (vyhledání osoby po pachové stopě po předchozím navětření pachu z předmětu hledané osoby).

Psovodi musí mimo jiné ovládat práci s vysílačkou, musí umět poskytnout první pomoc nejen lidem, ale i psům, orientovat se v terénu podle mapy, slaňovat se psem do nepřístupných míst.

CO POTŘEBUJEME ?

Příprava záchranářského psa je humanitárním posláním a je velmi náročná po všech stránkách, tedy i po stránce finanční.
Pomineme-li náklady na koupi psa,
jeho kvalitní výživu,
očkování a další veterinární služby.
Zbývají nemalé výdaje na vybavení psovoda (kvalitní obuv, pracovní oděv, přilba, baterka, pohotovostní batoh, vysílačka, GPS),
vybavení pro slaňování psovoda a psa,
výdaje na pohonné hmoty.

To vše ale stojí nemalé finanční prostředky. Prosíme touto cestou všechny, jímž není lhostejná pomoc ostatním lidem, o jakýkoli finanční či materiální příspěvek pro činnost naší dobrovolné organizace. Vaše pomoc či nabídka spolupráce nám umožní postupovat co nejrychleji a nejúčinněji při záchraně lidských životů.


KONTAKT

Záchranná brigáda kynologů Libereckého kraje (ZBK LK)
Hejnice 301
463 62   Hejnice

IČ: 708 47 452
Č.účtu: 1031280265 / 5500