Kdo jsme...

Záchranná brigáda kynologů Libereckého kraje (ZBK LK) je pobočným spolkem Svazu záchranných brigád kynologů ČR (SZBK ČR). Je dobrovolnickou, neziskovou organizací zaměřenou na výcvik, sportovní, případně i aktivní (praktické) využití záchranných psů. Naši psi se v případě splnění velmi náročných požadavků, plošných či sutinových atestů Ministerstva vnitra (MV), mohou uplatnit při vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, prověřování sutin zřícených objektů a podobných záchranných akcích...
Někteří naši členové tento atest MV mají složený (je vždy platný na 2 roky)

Záchranná brigáda Libereckého kraje při své činnosti také spolupracuje 
s dobrovolnými hasiči, libereckým Červeným křížem, HZS, PČR a dalšími složkami IZS.
Má své členy v severních Čechách, ale také v Praze a v kraji Vysočina.

Historie ZBK LK

Záchranná brigáda kynologů Libereckého kraje (ZBK LK) byla ustavena 31.3.2000 ve Smržovce. Severočeský kraj byl tehdy rozdělen na kraj Ústecký a Liberecký. Dle tohoto nového územního dělení byla rozdělena i Severočeská záchranná brigáda kynologů na brigádu ústeckou
a libereckou. Liberecká brigáda má základnu
v Hejnicích, v současné době má přes 40 členů a ve svých řadách má dlouholeté kynology s mnoha zkušenostmi z praktických nasazení i sportovními úspěchy.


.

.

.

.Kronika 2000 - 2002

Zde najdete naskenovanou kroniku v souboru PDF. Kronika je od založení 2000 - 2002. Je to jen kus historie, ale děkujeme i za něj, především Markétě Netíkové, která kroniku vedla a poskytla ji k naskenování.