Revize zkušebního řádu SZBK ČR

04.02.2023

Revize zkušebního řádu SZBK
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 29.1.2023 byla plénem SZBK ČR schválena revize novely Zkušebního řádu SZBK ČR pro záchranné psy.

Do zkušebního řádu byly v rámci této revize vloženy vysvětlující ustanovení, upřesnění a drobné změny, které vyplynuly ze školení rozhodčích a byly řádně projednány výcvikovou komisí a prezidiem SZBK ČR.

Změny jsou v textu vyznačeny červeně (pouze v online verzi).

Online zkušební řád je zde