Poznámky ke zkušebnímu řádu SZBK ČR 2022

08.04.2022

Informace z webu SZBK ČR k prostudování
V termínu 19.-20.3. proběhlo na Spáleništi školení pro psovody SZBK ČR k novele zkušebního řádu. Účastníci byli seznámeni detailně se všemi podstatnými změnami v provádění a skladbě cviků pro jednotlivé disciplíny / kategorie zkoušek i s novinkami v organizaci a administrativě zkoušek.

Na základě dotazů, podnětů a diskuze vzešlo několik upřesnění a doplnění k provádění cviků. Aby bylo možné závěry ze školení co nejrychleji předat členům dál pro jejich přípravu ke zkouškám, připravila výcvikářka svazu písemný materiál ke stažení a k prostudování
Odkaz na článek na webu SZBK ČR