Zásah, ověřování sutiny

26.04.2023

V sobotu 22. dubna se v Předlicích, v jednom ze zdejších domů, zřítil strop. Na místo byli přivoláni psovodi pro ověření sutiny. Zásahu se zúčastnila i naše Lucka Čeňková s Annie. Po prověrení čtyřmi psy bylo konstatováno, že se pod propadlou střechou nikdo nenachází.

Článek z Ústeckého deníku zde